Trosku v pisanej forme:

Terminy podujati

Linky

Informacie o tom, co na takom offroad vylete potrebujete